Een kleine stoelendans binnen het college van b en w van Waterland kan de gemeente een kleine 50.000 euro kosten. ’Onwenselijk’, vinden WaterlandNatuurlijk en de VVD. En dat is mild uitgedrukt.

Een kleine stoelendans binnen het college van b en w van Waterland kan de gemeente een kleine 50.000 euro kosten. ’Onwenselijk’, vinden WaterlandNatuurlijk en de VVD. En dat is mild uitgedrukt.


De mogelijke extra kostenpost is een gevolg van een wethouderswisseling. Jean van der Hoeven stapte een maand geleden op en zijn opvolger Jelle Kaars werd donderdagavond beëdigd.

Met zijn benoeming wordt ook de urenverdeling in het college gewijzigd: Kaars gaat minder werken dan Van der Hoeven deed en twee andere wethouders krijgen er uren bij.

 

De benoeming van Kaars tot nieuwe wethouder was geen punt van discussie, maar wel de nieuwe urenverdeling voor de wethouders.

Die kan consequenties hebben voor het wachtgeld dat de gemeente moet betalen aan wethouders als zij na verkiezingen niet meer terugkeren, zei Yvonne Gras van WaterlandNatuurlijk.

Tjeerd Hoekstra van de VVD had berekend dat het mogelijk zelfs om ruim 48.000 euro aan extra wachtgeld zou kunnen gaan. De VVD en WaterlandNatuurlijk stemden om die reden tegen die nieuwe verdeling.

De meeste andere fracties namen het de twee oppositiepartijen kwalijk dat ze hier zo’n punt van maakten en zagen in de mogelijke financiële consequenties geen enkel probleem.

CDA-fractieleider Simon Verbeek sneerde naar de VVD: ,,U gaat ervan uit dat de huidige wethouders na de verkiezingen niet terugkeren. Daarop kan ik alleen maar zeggen: Dat zullen we nog wel eens zien.’’