'Nee' provincie tegen supermarkt Galgenriet al lang bekend!

En nu ? De VVD Waterland is en blijft voor een definitieve ontwikkeling op het Galgeriet, met zoveel mogelijk woningen. Betaalbare woningen, maar ook duurdere woningen! Dat zal de doorstroming op de Waterlandse woningmarkt versnellen! Volgens ons is dat de enige goede manier! Wij horen graag uw mening!

’Nee’ provincie tegen supermarkt Galgeriet al lang bekend

Johan Moes 14 sep. 2017

Bij de gemeente Waterland was al op 10 juli bekend dat een tijdelijke supermarkt op het Galgeriet in strijd is met regels van de provincie. Dus drie dagen vóór de raadsvergadering waarin de meerderheid van de politiek zich achter die plannen schaarde. Wist die meerderheid niets van de houding van de provincie? Het antwoord is nee. Zelfs het college wist het niet. Het was alleen bekend bij één of enkele ambtenaren, die verzuimden om het college te informeren.

Raadsleden stonden donderdag te klapperen met hun oren toen ze het nieuws hoorden. Vorige week trad wethouder Jean van der Hoeven af nadat hij naar eigen zeggen een dag eerder had vernomen dat bij de verlening van de vergunning voor een supermarkt en een bierbrouwerij een ’vormfout’ was gemaakt.
De vergunning had niet verleend mogen worden zonder een verklaring van geen bedenkingen van de provincie omdat op een bedrijventerrein geen detailhandel mag plaatsvinden. En een supermarkt is toch echt detailhandel. Om een supermarkt te kunnen realiseren op het Galgeriet is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Dat standpunt werd de gemeente op 10 juli meegedeeld in een email van de provincie. „Artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijk Verordening laat geen ruimte laat voor detailhandel op een bedrijventerrein”, stond in de mail.

Vorige week gaf wethouder Van der Hoeven de indruk niets te weten van die mail. Hij zei volkomen verrast te zijn door de opstelling van de provincie en omschreef de gang van zaken als een ’vormfout’ die hij niet zelf gemaakt had, maar waarvoor hij wel politiek verantwoordelijk was. Om die reden stapte hij op.
Over het feit dat al veel eerder bekend was dat de provincie niet akkoord zou gaan met de supermarkt, zonder dat de raad daarover is geïnformeerd, had eigenlijk niemand een goed woord over. De oppositie niet, maar de coalitie evenmin. De kwalificaties van raadseleden varieerden van ’schandalig’ tot ’onverstandig’ en ’onaangenaam verrast’.

Het debat erover donderdagavond bracht geen antwoord op de vraag hoe het nu verder moet. Dat weet op dit moment niemand.