Gestelde raadsvragen door VVD Waterland

RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 105-130 Onderwerp : tijdelijke supermarkt en bierbrouwerij Galgeriet Portefeuillehouder : mr. J.J. van der Hoeven Datum : 30 augustus 2017 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester (ingezonden 30 augustus 2017): Op 13 juli 2017 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over de moties, ingediend naar aanleiding van het debat over de aanvraag van Hoorne vastgoed voor een tijdelijke ontwikkeling van een supermarkt en bierbrouwerij op het Galgeriet te Monnickendam. Duidelijk werd dat uw college koste wat het kost door wil gaan met deze ontwikkeling. Op 18 juli 2017 heeft uw college dan ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoorne Vastgoed (en daarmee gelieerde vennootschappen) en is op 20 juli 2017 een omgevingsvergunning afgegeven voor deze tijdelijke ontwikkeling. Naar aanleiding van een door curatoren opgesteld openbaar faillissementsverslag is onduidelijkheid ontstaan over de eigendom van een deel van de onroerende zaken aan het Galgeriet.(De vragen zijn bijgevoegd)